top of page
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bize Gayrimenkul ile ilgili her sorununuzu anlatabilirsiniz. Aşağıdaki sorunlar benzeri sorunları ya da bu kapsama girmeyen her türlü sorunları bize iletip çözüm arayabilirsiniz.
Siz sorununuzu anlatın biz çözüm bulalım.

- 2b

- Ormandan çıkan araziler

- Milli Emlak

- Tapusuz araziler

- İmar planında yeşil alanda kalan yerler

- İmar planında kamusal alana ayrılan araziler

- Hava alanları mania kriterleri

- İski su havzasında yapılaşma yasağı olan yerler

- Vakıf arazileri

- Yabancı vakıf arazileri

- Kamu idareleri arasında tahsis 

- Kamu iradeleri arasında tahsisin kaldırılması

- Kadastro sorunları

- Kamulaştırma sorunları

- Zilyetlik

- Sit alanları

- 3194'in 18'inci maddesinden kaynaklı sorunlar

- Kiralama

- Satın alma

- İrtifak hakları

- Kamu orta mallarından kaynaklı sorunlar

- Kamulaştırmasız el atma 

- Kamulaştırma ile ilgili sorunlar

- 4706 ile ilgili işlemler

- 3194'ün geçici 16'ıncı maddesi ile ilgili haklar

- Askeri yasak bölge ile ilgili sorunlar

- Yüksek gerilim hattı altında kalan yerler

- Zeytinlikler

- Meralar

- Tapu tahsis belgesi olup tapu alamayanlar

- 775

- 2981

Kimler Temsilci Olabilir ?

Emlakçılar

Avukatlar

Mimarlar

Mühendisler

Haritacılar

Bu konular ile ilgilenenler

Gayrimenkul mevzuatı ile ilgili bir uzmanlık alanınız veya bilgi birikiminiz var ise bizimle iletişime geçip ekibimizde görev alabilirsiniz
pro67.png

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Gayrimenkulle ilgili her türlü sorununuzu yukarıdaki

linkten yazıp bize ilete iletebilirsiniz.

bottom of page