top of page

Ücret Politikamız!

Biz ücretimizi aracılarımızdan alırız, son kullanıcıdan yani, gayrimenkul sahibinden herhangi bir ücret talep etmeyiz, sorunlu gayrimenkul sahipleri ile aracılarımız arasındaki ücretlendirme ve alışverişlerde yer almayız. Taraf olmayız. 

Bu bakımdan gayrimenkul sahiplerinin temsilciliklerimiz ile yapacağı alışverişlerde bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekir, biz hukuk firması değiliz, emlak ofisi değiliz biz sadece bu tür yerlere teknik alt yapı desteği sunan kendi alanında uzman ekiplerden oluşan bir çözüm ortağıyız. Bizim çözüm ortaklığımız temsilciliklerimizden sorunu dinlemek, mevzuat yönünden hukuki dayanağı sunmak ile sınırlı olup, çözüm önerisiniz sunduğumuz andan itibaren bize iletilen sorun ile ilgili görevimiz tamamlanmış olur gerisi temsilciliklerimiz ile müşterileri arasındaki süreçtir ve bu sürecin olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasından sağlanacak kardan pay almayız doğacak zararı kabul etmeyiz. Bu bakımdan talepte bulunan müşterilerin temsilciliklerimiz ile arasında yapacakları alışverişlerde bizi bahane ederek fahiş fiyat talep edilmesinin önüne geçmelerini öneririz.

O adam biz değiliz!

Türkiye'nin üçte ikisi Hazine arazisidir ve bu arazilerin yarıdan fazlası sorunludur. Buna imar planında kamusal alanda kalan 3194-18 maddeden kaynaklı durumlar da eklendiğinde yine gönül rahatlığı ile mevcut arazilerin üçte ikisinin sorunlu olduğu iddia edilebilir. Bu devasa sorun kalabalık bir fırsatçı grubu da ortaya çıkarmıştır. Bu sorunu nasıl halledeceksin diyenler devamında da içeriden kimi tanıyorsun diye sorarlar, sussan olmaz, konuşmasan vicdan durmaz o bakımdan buradan bir defa açık ve aleni olarak ifade edelim ki; hiç bir müşteri ne bize ne de temsilcilerimize içerideki adamı sormasın. O adam biz değiliz. İçeride adamımız yok, olması söz konusu da olamaz. İçerideki adam eşittir rüşvet demektir. Rüşvet almak da suçtur vermek de suçtur. Tüyü bitmemiş yetim hakkına el uzatan hırsız zihniyetli görevlileri bize bildirdiğiniz takdirde biz gerekli mercilere durumu bildiririz.

pro67.png

TEMSİLCİLİKLERİMİZE AİT ÜCRETLER

Biz saatlik danışma ücreti alırız.

Aynı şekilde uzmanlarımıza da saat başına danışmanlık ödemesi yaparız!

E GRUBU TEMSİLCİLERE DANIŞMANLIK ÜCRETİ 

( 100 bin dolar ile 1(bir) milyon dolar arası değerdeki gayrimenkuller E grubudur )

ÜCRET GRUPLARI

Emlakçılar

Mimarlar

Mühendisler

Avukatlar

Kamu kurum ve kuruluşları 

ZAMAN DİLİMİ

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

sınırsız

FİYATLAR

100 dolar

500 dolar

500 dolar

2.500 dolar

Ücretsiz

D GRUBU TEMSİLCİLERE DANIŞMANLIK ÜCRETİ

( 1(bir) milyon dolar  - 10 (on) milyon dolar arası değerdeki gayrimenkuller D grubudur )

ÜCRET GRUPLARI

Emlakçılar

Mimarlar

Mühendisler

Avukatlar

Kamu kurum ve kuruluşları 

ZAMAN DİLİMİ

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

sınırsız

FİYATLAR

500 dolar

2.500 dolar

2.500 dolar

10.000 dolar

Ücretsiz

C GRUBU TEMSİLCİLERE DANIŞMANLIK ÜCRETİ

( 10 (on) milyon  - 25 (yirmi beş) milyon dolar arası değerdeki gayrimenkuller C grubudur )

ÜCRET GRUPLARI

Emlakçılar

Mimarlar

Mühendisler

Avukatlar

Kamu kurum ve kuruluşları 

ZAMAN DİLİMİ

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

sınırsız

FİYATLAR

2.500 dolar

10.000 dolar

10.000 dolar

25.000 dolar

Ücretsiz

B GRUBU TEMSİLCİLERE DANIŞMANLIK ÜCRETİ

( 25 (yirmi beş) milyon  - 100 (yüz) milyon dolar arası değerdeki gayrimenkuller B grubudur )

Bu kategorideki danışmanlık özel danışmanlık hükümlerine tabidir

A GRUBU TEMSİLCİLERE DANIŞMANLIK ÜCRETİ

100 (yüz) milyon dolar üstü değerdeki gayrimenkuller A grubudur )

Bu kategorideki danışmanlık özel danışmanlık hükümlerine tabidir

Danışman olarak kabul edilenler her iş başına saatlik olarak yukarıda belirlenen ücretin %51'ini anında alırlar.

Temsilci olarak kabul edilenler her iş başına saatlik olarak yukarıda belirlenen ücretin tamamını öderler iş başına da yıl sonunda % 15 prim

alırlar. Primler yıl sonunda topluca temsilcilerin hesabına yatırılır.

Ücretlerin %51'i Danışmanın, % 15'i Temsilcilerin yıl sonu pirimi, % 34 ise Progad'ın payıdır.

ÜCRET POLİTİKAMIZIN GEREKÇELERİ

Bir geminin makinesi bozulmuş, kimse tamir edememiş. Son işin de 40 yıllık tecrübesi olan bir usta getirmişler. Usta, makineyi tepeden tırnağa dikkatli şekilde kontrol etmiş. Biraz bakındıktan sonra alet çantasından küçük bir çekiç çıkarmış. Yavaşça bir yere vurmuş. Bir anda makine hayata dönmüş ve çalışmaya başlamış. Bir hafta sonra geminin sahiplerine bu tamirle ilgili bin dolarlık bir fatura gelmiş. “Nee?” diye yerinden sıçramış gemi sahibi. “Neredeyse hiç bir şey yapmadı ki..” Faturayı detaylandırsın. Cevap; “Çekiç 2 dolar. Nereye vuracağını bilmek 998 dolar”

Bir atasözü der ki ''ya herkesin yaptığı işi en iyi sen yapacaksın, ya da hiç kimsenin yapmadığı bir işi yapacaksın.''

Bizim işimiz hiç kimsenin yapmadığı statüsünde bir iştir. 

Türkiye'de bulunan arazilerin 2/3'ü Hazine adına kayıtlıdır. Bu arazilerin ise yarıdan fazlası sorunludur. Devlet bu arazileri elinden çıkarmak için uzun yıllardır sayısız kanun çıkarmıştır ancak ne Vatandaşa derdini anlatabilmiştir ne de Vatandaş derdini Devlete anlatabilmiştir. 

ÖRNEK BİR KANUN 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 18/7/2001 Sayı : 24466 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 40 Amaç(1) Madde 1- (Değişik: 3/7/2003-4916/1 md.) Bu Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu Kanunda geçen Bakanlık deyimi Maliye Bakanlığını ifade eder.

Kanunun amacı ne diyor?  ''Hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılmasıdır.''

Şimdi bu kanun tarih ve sayısını gören; Emlakçılar, Mimarlar, Mühendisler, Avukatlar kanunu okuyup istediğim sonuca gidebilirim hissine kapılabilirler ama maalesef o iş o kadar da kolay değil. Bu kanunun numarası 4706 geride binlerce kanun var, bu kanundan sonra da bir o kadar kanun, 400' den fazla Genel Tebliğ var, 1000'den fazla Yönetmelik var. Genelde de kanunlar kısa Yönetmelikler uzun, Genel Tebliğler ise destansıdır. Avukatlar Hukukun Temel İlkelerini bilirler, bazı konularda ise uzmanlaşırlar efsaneleşirler, ama her kanunu bilmeye kalksalar o zaman da buna ne ömürleri yeter ne de insan beyni o yükü kaldırabilir. O yüzden PROGAD TEKNİK DANIŞMANLIK yapar Avukatlar Hukuki bilgisi ile bu teknik konuları süzgeçten geçirir, kendi kişisel mahareti bilgi birikimi ve deneyimi ile birleştirir, Mimarlar ha keza öyle, Mühendisler benzer şekilde Emlakçılar ise çözümsüz konularda müşterilerine bir umut kapısı aralarlar ...

bottom of page